Čl. 1

Obecná ustanovení

 1. Účastník akce (dále hráč) je povinen znát a řídit se těmito pravidly.
 2. Minimální věk hráče je 15 let.
 3. Hráč mladší 18 let musí při registraci na místě předložit podepsaný souhlas rodičů.
 4. Obě strany mají určené velitelské týmy, v zájmu lepší hry vás žádáme o dodržování jejich rozkazů.
 5. Každý hráč je povinen mít sebou reflexní vestu.
 6. Hráči se smí pohybovat pouze ve vyhrazeném prostoru.
 7. Hráči musí udržovat pořádek, především pak neodhazovat odpadky a zahrabávat nedopalky.
 8. Otvírání budov násilím (stříháním zámků dveří, rozbíjením oken) nebo lezení na ně, je přísně zakázáno.
 9. Ze zbraní smí být stříleno pouze během hry s výjimkou seřizování hop-upu atd. Pyrotechnika smí být používána pouze během hry.
 10. Všichni hráči souhlasí s tím, že v případě přichycení při porušování pravidel, mohou být vyfoceni (fotka obličeje) a jejich fotografie mohou být zveřejněny.
 11. Hra je zahájena a skončena pouze pořadateli. V této době je potřeba dodržovat všechna pravidla níže - zvláště Čl. 2 ods.1.

Čl. 2

Bezpečnost

 1. Během hry jsou všechny osoby pohybující se na hrací ploše povinni mít nasazené ochrané brýle popřípadě masky
 2. Maximální povolená úsťová rychlost je 150m/s, u sniperek 180m/s. V místnostech je zakázáno používat zbraně s úsťovou rychlostí větší než 120m/s. Budou probíhat náhodná měření úsťové rychlosti. Všechny rychlosti jsou zvažovány při hmotnosti kuliček 0.20g.
 3. V případě stavu nouze (zranění, požár) kontaktujte pořadatele na 1. kanálu PMR nebo přes velitelství (vzhledem k velikosti prostoru a omezeného dosahu PMR doporučujeme použít oba způsoby).
 4. V opravdu naléhavých případech použíjte mobilní telefon. Číslo: 608 192 221 / 733 356 810
 5. Je přísně zakázáno vstupovat před jedoucí vozidlo. Výjimkou je stav nouze, kdy jej takto může zastavit kdokoliv, kdo má oblečenou reflexní vestu. V takovém případě dbejte zvýšené opatrnosti.
 6. V případě náznaku požáru to nahlaste a pokuste se jej uhasit vlastními silami, pouze však v případě, že by to neznamenalo ohrožení vašeho života.

Čl. 3

Nehrající osoby

 1. V herním prostoru se budou pohybovat osoby dohlížející na průběh a bezpečnost akce.
 2. Úmyslná střelba na tyto osoby je důvodem k vyloučení z akce.
 3. Nehrajícími osobami jsou:
  1. Pořadatelé:
   1. Označeni reflexní vestou s nápisem „POŘADATEL“ popřípadě „HLAVNÍ POŘADATEL“.
   2. Hráči jsou povinni uposlechnout všech jejich povelů.
   3. Mají právo trestat provinění proti pravidlům. Trest je vždy udělen celému týmu. Trestem může být:
    1. Udělení napomenutí – dvě napomenutí znamenají vyloučení z akce
    2. Vyloučení z akce
  2. Zdravotníci:
   1. Označeni červenou zdravotnickou uniformou nebo reflexí vestou s nápisem zdravotník.
   2. Na akci bude dohlížet profesionální záchraná služba českého červeného kříže Olomouc
   3. Hráči jsou povinni uposlechnout jejich povelů.
  3. Hasiči:
   1. Označení hasičskou uniformou
   2. Akci bude zajišťovat SDH Konice s profesionálním dozorem a zásahovým vozem.
   3. Hráči jsou povinni uposlechnout jejich povelů.
  4. Řidiči:
   1. Jsou-li mimo vozidlo, jsou označeni reflexní vestou.
   2. Hráči ve vozidle a poblíž vozidla jsou povinni uposlechnout jejich povelů.
  5. Fotografové (kameramani)
   1. Každý tým má právo dovést si svého fotografa (kameramana), musí být, ale starší 15ti let.
   2. Fotograf (kameraman) mladší 18ti let musí na místě předložit podepsaný souhlas rodičů.
   3. Jsou označeni reflexní vestou.
   4. Mohou jet na technice, ale pouze za předpkladu, že nezabírají místo platícím hráčům.

 

Čl. 4

Hrající pořadatelé

 1. Mezi hráči budou na obou stranách rozmístěni pořadatelé, kteří budou hrát jako ostatní hráči, ale zároveň kontrolovat dodržování pravidel. Budou se prokazovat kartičkou pořadatele.
 2. Pro hrající pořadatele platí Čl. 3 ods.3.1.2 a 3.1.3

Čl. 5

Neherní prostory

 1. Dělí se na mírové a zakázané zóny
 2. Zakázané zóny:
  1. Vyznačeny páskou s nápisem „ZÁKAZ VSTUPU“
  2. Je zakázáno do nich vůbec vstoupit a do nich nebo přes ně střílet.
 3. Mírové zóny:
  1. Vyznačeny bílo-červenou pruhovanou páskou.
  2. Je zakázáno do nich, přes ně a z nich střílet.
  3. Jedná-li se o mírovou zónu obklopující mrtvoliště jedné ze stran, je zakázáno hráčům protistrany do této zóny vstoupit.
  4. Vstoupí-li hráč, který je v kontaktu s nepřítelem do mírové zóny je považován za mrtvého.

 

Čl. 6

Vyřazení hráče z boje

 1. Hráči jsou vyřazeni zásahem airsoftovou zbraní nebo střepinou granátu do jakékoliv části těla a výstroje, s výjimkou zásahu do částí výstroje jednoznačně přesahující siluetu těla, ze směru nejdoucího k tělu.
 2. Zásah do helmy nebo balistické vesty je platný.
 3. Zásah od spoluhráče je platný.
 4. Zásah do zbraně je neplatný.
 5. Při 1. a 2. zásahu může být hráč oživen medikem, v takovém případě si musí na místě zásahu sednout či lehnout a nesmí s ostatními komunikovat jinak než voláním „MEDIK“. Více Čl. 7.  
 6. Zásah dávkou se počítá jako jeden zásah.
 7. Po definitivním vyřazení je již zakázána naprosto jakákoliv komunikace s hráči ve hře.

Čl. 7

Medik

 1. S každé čety budou vybráni 3 lidé, kteří budou určeni jako medici.
 2. Medik musí být označen nárameníkovou páskou se symbolem červeného kříže (popř. půlměsíce, krystalu).  Pásek bude k dispozici pouze omezené množství. Přinesete-li si vlastní musí být standartního rozměru (tak aby byla dostatečně viditelná).
 3. Medik může být ozdraven pouze jiným medikem.
 4. Každý hráč může být až 2x ozdraven, ale jen a pouze medikem. Při každém oživení je označen obvazem na ruku (po každé jinou), ale tak aby nedošlo k překrytí rozlišovacích pásek nebo pásky medika. Při 3. zásahu hráč odchází označen reflexní vestou na mrtvoliště.
 5. Není-li zraněný ozdraven do 5ti minut odchází označen reflexní vestou na mrtvoliště.
 6. Zraněný je „doražen“ dotykem ruky protihráče a odchází označen reflexní vestou na mrtvoliště.

Čl. 8

Komunikace

 1. Je zakázáno skenovat a poslouchat kanály určené protihráčům.
 2. Pořadatelská frekvence pro RF-10 je 45Mhz
 3. Kanály PMR jsou rozděleny následovně:
 1. Pořadatelé, Stížnosti pořadatelům, Stav nouze
 2. Modří
 3. Modři
 4. Modří
 5. Pořadatelé
 6. Červení
 7. Červení
 8. Červení

 

Čl. 9

Technika

 1. Způsob použití techniky je plně v rukou velení každé strany.
 2. Úmyslná střelba na vozidla je zakázána. Házet pyrotechniku do vozidla je přísně zakázáno.
 3. Při přepravě technikou a v její blízkosti jsou hráči povinni poslouchat příkazů řidiče.
 4. Techniku je zakázáno zastavovat vstupem před ní (viz. Čl. 2 ods.3.). Chcete-li zastavit techniku, můžete stopovat z okraje silnice.
 5. Ve vozidle nemohou být zároveň živí a mrtví hráči.
 6. Vozidla se mohou nacházet ve dvou stavech:
  1. Bojovém – vozidlo veze živé hráče
  2. Nebojovém – vozidlo je prázdné nebo veze mrtvé. V tomto případě je vozidlo označeno reflexní vestou.
 7. Setkají-li se dvě navzájem nepřátelská vozidla v bojové stavu, musí zastavit a jejich pasažéři vystoupit.
 8. Setkají-li se dvě navzájem nepřátelská vozidla, jež jsou obě nebo jedno z nich v nebojovém stavu, vyhýbají se. Pokud tomu podmínky přímo nebraní vyhýbá se nebojové vozidlo bojovému.
 9. Zastavování techniky viz. čl. 10

Čl. 10

Barikády

1. Na cestách po celém prostoru budou rozmístěny barikády.

2. Narazí-li vozidlo na barikádu protivníka musí zastavit a pasažéři vystoupit, vozidlo pokračuje okamžitě dál v nebojovém stavu.

3. Barikáda může být obsazena změněním jejího barevného označení. Výjimkou jsou barikády v poslední linii ze strany modrých, která je neobsaditelná po celou dobu hry a v poslední linii ze strany červených, které jsou na začátku hry drženy modrými a po jejich obsazení červenými se stávají dále neobsaditelnými.

4. Barikádu je zakázáno bořit nebo přemisťovat.

Čl. 11

Pyrotechnika

 1. Pyrotechnika bude povolenou na základě posouzení hasičů těsně před akcí.
 2. Na akci je povoleno používat pyrotechniku, která je k použití na airsoftových akcích přímo určena. V přípapadě, že si nejste jistí, zda do této skupiny spadá i vámi používaná pyrotechnika, zeptejte se před začátkem hry pořadatelů.
 3. Dále pak granáty domácí výroby naplněné nedráždivou náplní, která nevytváří nebezpečné střepiny, přičemž maximální sílou roznětky je MEGA.
 4. Používání dráždivých plynů je zákázáno.
 5. Granáty vyrobené ze sádry a zásahové výbušky jsou zakázány.
 6. Dýmovnice jsou povoleny.
 7. Je zakázáno střílet světlicemi apod. na hráče.
 8. Při použití jakékoliv pyrotechniky musí hráč dbát zvýšené opatrnosti, aby nezpůsobil požár.

 

A PAMATUJTE - JAKÁ BUDE HRA TO ZÁLEŽÍ JENOM NA VÁS HRÁČÍCH

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRAVA NA VEŠKERÉ ZMĚNY.

 

Po zaplacení všech nákladů na akci budou finanční prostředky věnovány  na charitu nebo dětem.

Budete informováni v co možná nejbližším termínu zde na stránkách.